PRAKTYKA

 1. 1
  Prawo cywilne
  • prowadzenie spraw o zapłatę,
  • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • windykacja należności,
  • przygotowywanie projektów umów oraz negocjowanie umów,
  • opiniowanie projektów umów,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych w postępowaniu ugodowym, mediacyjnym i sądowym.
 2. 2
  Prawo spadkowe
  • porady w sprawie dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
  • pomoc przy sporządzaniu testamentów,
  • postepowanie spadkowe,
  • przygotowywanie pozwów o zachowek,
  • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • zabezpieczenie, przyjęcie i odrzucenie spadku.
 3. 3
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • pomoc w przeprowadzaniu spraw rozwodowych, separacji, spraw o alimenty,
  • sprawy o powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

  admin panel screenshots

 4. 4
  Prawo spółek i obsługa przedsiębiorców
  • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rejestracja i aktualizacja wpisów spółek,
  • doradztwo w dziedzinie przekształcenia i przejęcia spółek,
  • obsługa prawna spółek,
  • doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjacje zawieranych kontraktów handlowych i umów.
 5. 5
  Prawo obrotu nieruchomościami
  • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz rejestrów gruntów,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
   • reprezentowanie przed Sądami wieczystoksięgowymi,
   • reprezentowanie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości,
   • reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości,
   • reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących zbycia, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowych,
  • pomoc prawna podczas transakcji zakupu i sprzedaży,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych.

  admin panel screenshots

 6. 6
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • udzielaniu porad prawnych w sprawach o przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
  • doradztwo i reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i chorób zawodowych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i regulaminów,
  • reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym.

  admin panel screenshots

 7. 7
  Prawo karne
  • reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu wykonawczym,
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym,
  • pomoc prawna ofiarom przestępstw oraz reprezentowanie pokrzywdzonych,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach o uzyskanie odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej w postępowaniu karnym.
 8. 8
  Prawo administracyjne
  • uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
  • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.

 

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Karol Podgórny

ul. Jana III Sobieskiego 47 D
05-120 Legionowo
tel. 22 751 17 70
kom. 508 186 585
e-mail: karol@adwokat-legionowo.com

Godziny otwarcia:
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 – 16.00.

Prosimy o kontakt telefoniczny
w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.